środa, 3 kwietnia 2013

Regulamin 50+


Jubileuszowy Regulamin akcji fotograficznej – Das Geburtstagsfoto 50+

I Przepisy ogólne
§ 1
1.Regulamin powstał po to, aby żyło nam się lepiej.
2. Fotograf to osoba z aparatem, wydająca polecenia werbalne, migowe i telepatyczne portretowanemu.
3.Portretowany to osoba lub zgrupowanie rodzinno – towarzyskie przyjmujące polecenia od fotografującego i przebywające w świetle lamp błyskowych.
4.Jubilat to marudzący osobnik z andropauzą w tle, przyjmujący życzenia dopuszczone przez samego siebie./ życzenia są do znalezienia w prawej górnej kieszeni koszuli jubilata/

§ 2
1.Celem akcji jest powstanie po jednym darmowym zdjęciu każdego z portretowanych.
2. Zabrania się portretowanym cwaniakowania w celu wymuszenia większej ilości portretów.


II Prawa i obowiązki portretowanego

1/ Portretowany ma obowiązek udostępnić swoją powierzchowność fotografowi w sposób moralnie akceptowalny przez ogół społeczeństwa.

2/ Portretowany ma obowiązek pogodzenia się z wszystkimi niedoskonałościami urody swej.

3/ Portretowany ma obowiązek pozbycia się wszelkiej wiary w cuda i zaakceptować osobiste zmarszczki, podbródki oraz tonaż masy. Sztuczne polepszanie wyglądu za pomocą programów komputerowych nie będzie wykonywane z wyjątkiem pkt. 3a i 3b.
       a/dopuszczalne jest usuwanie skutków braków witaminowych i solarnych ze skóry portretowanego spowodowanych wyjątkowo upierdliwą tegoroczną zimą.
       b/ Portretowani, którzy wpłacili datki na rzecz którejś z toruńskich organizacji pożytku publicznego mają prawo, po udokumentowaniu, do komputerowych korekt swojej powierzchowności wg. cennika.
                        - optyczne powiększanie piersi – 100 zł
                        - korekcja składowych części twarzy – 200 zł
                        - zmiana iloczynu wzoru P = m · g – 300 zł

4/Portretowany ma zabronione pod rygorem wykluczenia ze społeczności portretowanej komentowania pracy fotografującego, a także wyrażania opinii na temat własnej fotogeniczności.

5/ Zabronione jest opowiadanie przez portretowanego historii własnego życia, a także historii rodziców, dzieci, ciotek, wujków, kuzynów i kuzynek.

6/Ponadto zabronione jest:
-  wszelkie opowiadanie historyjek z dziedziny medycyny, farmakologii i ziołolecznictwa z wyjątkiem wyrażania opinii o sytuacji ziołolecznictwa w Czechach.
- publicznego sądzenia podejrzanych o przestępstwa, a nieskazanych prawomocnym wyrokiem, ze szczególnym uwzględnieniem Katarzyny W.
 -publiczne lżenie i obrażanie Lewandowskiego i Fornalika oraz przejawianie nadmiernego uwielbienia do reprezentacji San Marino.
- wyliczania, ile by można wyżywić dzieci w zamian za kasę, jaka poszła na budowę mostu i hali widowiskowej.

7/ Portretowany ma prawo do wyrażania głośno i wyraźnie zachwytów i pochwał na temat fotografującego.

8/ Zezwala się na jednorazowe wypowiedzenie opinii meteorologicznej w celu przełamania lodów.

9/ W wypadku nadmiernego usztywnienia portretowanego, dozwolone jest delikatne rozmiękczenie wyżej wymienionego płynami zawierającymi alkohol.

III Prawa i obowiązki fotografującego

1/ Fotografujący ma prawo interpretować zastaną rzeczywistość w sposób dowolny, uwzględniając jedynie prawa obowiązujące w optyce.

2/ Fotografujący ma prawo, w celu wprowadzenia własnej osoby w stan pełnego uduchowienia, do skorzystania z dostępnych na rynku wszelkich substancji wspomagających działania artystyczne.

3/ W wypadku długotrwałego usztywnienia stawowo-mięśniowego portretowanego i gdy zalecane środki zmiękczające nie skutkują, fotografujący ma prawo wyrazić swoje emocje w sposób werbalny. Dopuszcza się wszystkie słowa występujące w słowniku ortograficznym i na murach.

4/ Fotografujący ma prawo odmówić wykonania zdjęć, gdy mu coś nie pasi.

5/ Fotografujący ma prawo świecić w ślepia portretowanym, sadzać ich na tyłku lub pionować.

6/Fotografujący ma jedyny obowiązek wymyślenia sobie obowiązków związanych z akcją oraz ich późniejsze stosowanie.

IV Postanowienia końcowe

1/ Jubilat w dniu akcji jest osobą specjalnej troski, wymaga komplementów czułości i piwa.
2/ Jubilat z racji andropauzy ma prawo nie rozumieć nic, co się od niego wymaga, czyli bezkarnie może palić głupa bez jakichkolwiek obciążeń moralnych i intelektualnych.
3/Istnieje możliwość, że Jubilat przybędzie na akcję w towarzystwie Pomidorków. W takim wypadku należy zachować szczególną ostrożność i nie wspominać o związkach homoseksualnych, o rasistowskich zapędach i niedożywieniu gleby.
4/ Jubilat ma prawo przerwać w tym momencie pisanie, gdyż nic więcej już go nie interesuje.


Organizator akcji fotograficznej Das Geburtstagsfoto 50+
Marcin Gładych wraz z Fundacją Win-Win

Użyczyły miejsca i serca -
oraz Kasiorkę jednak dał Aniołek.
 
(regulamin opublikowany na gladychmovie.blogspot.com )
Regulamin dotyczący – Kolorowej Pięćdziesiątki opublikowany zostanie wkrótce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz