niedziela, 1 kwietnia 2012

Das Geburtstagsfoto III



Regulamin akcji fotograficznej – Das Geburtstagsfoto III

Regulamin sporządzony jest w tym celu, aby oszczędzić fotografom mówienia po wiele razy tych samych rzeczy.

§ 1 Prawa i obowiązki portretowanego.

a/ Portretowany ma obowiązek poddać się całkowicie woli fotografującego, tak ciałem jak i umysłem.

b/ Portretowany powinien pozować w sposób nie urągający zasadom dobrego smaku, wychowania i zdrowego rozsądku.

c/ Zabrania się pod rygorem wykluczenia ze społeczności portretowanej komentowania pracy fotografującego, a także wyrażania opinii na temat własnej fotogeniczności.

d/ Zabronione jest opowiadanie przez portretowanego historii własnego życia, a także historii rodziców, dzieci, ciotek, wujków, kuzynów i kuzynek.

f/ Zabrania się euforycznego wyrażania swoich uczuć o kotkach, pieskach i detektywie Rutkowskim.

f/ Zabronione są ponadto:
-  wszelkie opowieści medyczno – gastryczne
- wyrażanie opinii polityczno – ekonomicznych
- narzekanie na drożejące ceny produktów żywnościowych, paliwa, prądu, czynszów, kosztów utrzymania psów i kotów oraz dzieci,
- spekulowanie dotyczące kondycji polskiej reprezentacji piłki nożnej
- rozmawianie o PKP, autostradach i EURO 2012
- zamienianie tradycyjnego powitania typu – Dzień dobry, cześć na: „Co tam?”

g/ Portretowany ma prawo do wyrażania głośno i wyraźnie zachwytów i pochwał na temat fotografującego.

h/ Zezwala się na jednorazowe wypowiedzenie opinii meteorologicznej w celu przełamania lodów.

i/ Zezwala się także na krytykowanie działań menadżera starówki i innych urzędników związanych z toruńską kulturą. 

j/ W wypadku nadmiernego usztywnienia portretowanego dozwolone jest delikatne rozmiękczenie wyżej wymienionego płynami zawierającymi alkohol.

§ 2 – Prawa i obowiązki fotografującego

a/ Fotografujący ma prawo do własnej, niczym nieskrępowanej interpretacji wizualnej urody portretowanego.

b/ Fotografujący ma prawo, w celu wprowadzenia własnej osoby w stan pełnego uduchowienia, do skorzystania z dostępnych na rynku wszelkich substancji wspomagających działania artystyczne.

c/ W wypadku długotrwałego usztywnienia stawowo-mięśniowego portretowanego i gdy zalecane środki zmiękczające nie skutkują, fotografujący ma prawo wyrazić swoje emocje w sposób werbalny. Dopuszcza się wszystkie słowa występujące w słowniku ortograficznym i na murach.

d/ Fotografujący ma prawo odmówić wykonania zdjęć, gdy mu coś nie pasi.

e/ Fotografujący nie ma żadnych obowiązków.



Postanowienia końcowe.

1/ Uprasza się o nie składanie życzeń Jubilatowi, gdyż w dniu akcji fotograficznej będą już nieaktualne.
2/ Zabrania się wręczania Jubilatowi wszelkiego pachruścia roślinnego, gdyż po zwiędnięciu może go to wprowadzić w stan depresji.

3/ Zdjęcia będące efektem akcji fotograficznej nie podlegają krytyce. Dopuszczalne są tylko pozytywne opinie w ilościach niewywołujących mdłości.

4/ Organizator akcji, a zarazem jubilat ma prawo nic nie robić, gdyż już wystarczająco się napracował.    



Organizator akcji fotograficznej Das Geburtstagsfoto
Marcin Gładych
(regulamin opublikowany na gladychmovie.blogspot.com )

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz