poniedziałek, 4 kwietnia 2011

Plakat i RegulaminPozostawiam naszą toruńską gwiazdę Tomasza na firmamencie pośród innych ciał niebieskich. I bez mojego udziału przewróci mu się w głowie. Czas wracać do bardziej przyziemnych spraw.
Trwają przygotowania do geburts….(nie mam pojęcia jak to się odmienia). Zrobiłem plakat, chociaż nie wierzę w skuteczność przekazu takiej formy. Poświęciłem mu tylko ok.30 minut. I jest, jaki jest, czyli ohydny. Z plakatami zawsze miałem kłopot. Nie umiem tego robić i robie je byle jak. Niestety nie jest to tylko moja przywara. Inni też robią dziadostwo według sztampy. Gdzie się podziała „polska szkoła plakatu” Borowczyk, Młodożeniec, Świeży, Fangor. Dzisiaj robi się komputerowe barachło korzystając z clipartów. Teksty są nieczytelne i na dodatek poszatkowane angielszczyzną. A kiedyś tak pięknie było na słupach ogłoszeniowych. To były swoiste galerie sztuki.
Waldemar Świeży-Teraz to raczej tablica w Urzędzie pracy –A jak pomysłów brakuje to można i tak –Jaki plakat jest, każdy widzi. Może kiedyś będę miał dobry plakat.
Oprócz tego ohydztwa przygotowałem też regulamin. I tu już lepiej poszło.

 Regulamin akcji fotograficznej – Das Geburtstagsfoto
Regulamin wydrukowany jest w tym celu, aby oszczędzić fotografom mówienia po wiele razy tych samych rzeczy.
§ 1 Prawa i obowiązki portretowanego.
a/ Portretowany ma obowiązek słuchać i bezwzględnie wykonywać polecenia fotografującego.
b/ Portretowany powinien pozować w sposób nie urągający zasadom dobrego smaku, wychowania i zdrowego rozsądku.
c/ Zabrania się pod rygorem wykluczenia ze społeczności portretowanej komentowania pracy fotografującego, a także wyrażania opinii na temat własnej fotogeniczności.
d/ Zabronione jest opowiadanie przez portretowanego historii własnego życia, a także historii rodziców, dzieci, ciotek, wujków, kuzynów i kuzynek.
f/ Zabronione jest:
-  wszelkie opowiadanie o chorobach nękających portretowanego i jego rodzinę,
- wyrażanie opinii polityczno – ekonomicznych, w tym tych związanych z datą 10 kwietnia,
- narzekanie na drożejące ceny produktów żywnościowych, paliwa, prądu, czynszów, kosztów utrzymania psów i kotów oraz dzieci,
- spekulowanie dotyczące kondycji polskiej reprezentacji piłki nożnej.
g/ Portretowany ma prawo do wyrażania głośno i wyraźnie zachwytów i pochwał na temat fotografującego.
h/ Zezwala się na jednorazowe wypowiedzenie opinii meteorologicznej w celu przełamania lodów.
i/ Zezwala się także na krytykowanie działań menadżera starówki i innych urzędników związanych z toruńską kulturą. 
j/ W wypadku nadmiernego usztywnienia portretowanego dozwolone jest delikatne rozmiękczenie wyżej wymienionego płynami zawierającymi alkohol.
§ 2 – Prawa i obowiązki fotografującego
a/ Fotografujący ma prawo do własnej, niczym nieskrępowanej interpretacji wizualnej urody portretowanego.
b/ Fotografujący ma prawo, w celu wprowadzenia własnej osoby w stan pełnego uduchowienia, do skorzystania z dostępnych na rynku wszelkich substancji wspomagających działania artystyczne.
c/ W wypadku długotrwałego usztywnienia stawowo-mięśniowego portretowanego i gdy zalecane środki zmiękczające nie skutkują, fotografujący ma prawo wyrazić swoje emocje w sposób werbalny. Dopuszcza się wszystkie słowa występujące w słowniku ortograficznym i na murach.
d/ Fotografujący ma prawo odmówić wykonania zdjęć, gdy mu coś nie pasi.
e/ Fotografujący nie ma żadnych obowiązków .

Postanowienia końcowe.
a/ Zdjęcia będące efektem akcji fotograficznej nie podlegają krytyce. Dopuszczalne są tylko pozytywne opinie w ilościach niewywołujących mdłości.
b/ Organizator akcji, a zarazem jubilat ma prawo nic nie robić, gdyż już wystarczająco się napracował.    Organizator akcji fotograficznej Das Geburtstagsfoto
Marcin Gładych
(regulamin opublikowany na gladychmovie.blogspot.com )

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz